Opvest

Best på omsorg,
trygghet og stabilitet

Vår styrke, rett hjelp.
-når mennesker trenger det

Vi tilbyr hjelp til mennesker med store utfordringer i livet. Vi kan samarbeide med den enkelte og gi den omsorg som trengs for mestring og vekst i deres liv.

Vår styrke, rett hjelp.
-når mennesker trenger det

Vi tilbyr hjelp til mennesker med store utfordringer i livet. Vi kan samarbeide med den enkelte og gi den omsorg som trengs for mestring og vekst i deres liv.

Skreddersydd
døgnbaserte botilbud
og omsorgstjenester.

På oppdrag fra kommuner, fylke og stat tilbyr vi et tilpasset botilbud i moderniserte hus i trygge og stabile omgivelser.

Høyt fokus på

Omsorgspartner vestland

Preben von Ahnen

Raymond Nilsen